Birds in Paradise

2 000 kr

Produkten är såld.
Kontakta mig för beställning!

This item is sold.
Contact me for order!

Fåglar i Paradiset, etsat kalkonägg.

Birds in Paradise on etched turkey egg.

Pysanky technique.