Green Bug (on orange)

2 000 kr
1 400 kr

Produkten är såld.
Kontakta mig för beställning!

This item is sold.
Contact me for order!

Grön Skalbagge på orange kalkonägg.

Green Beetle on orange turkey egg.